• ULUSAL VE ULUSLARARASı MARKA TESCIL İşLEMLERI VE UYGULAMALAR MESLEK İçI EğITIMI(19-20 NISAN 2014)
    Değerli Meslektaşlarımız, Meslektaş Adaylarımız ve Vekil Ofislerinde Çalışan Arkadaşlarımız,   Patent ve Marka Vekilleri De...
  • PEM GENEL KURUL TOPLANTıSı HAKKıNDA
    Patent ve Marka Vekilleri Derneğinin Değerli Üyeleri,   Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 6 Şubat 2014 Perşembe günü 14:...
  • FIKRI MüLKIYET HAKLARı, TEKNOLOJI POLITIKALARı VE İNOVASYON YöNETIMI
    Sayın Meslektaşlarımız; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Bahar yarıyılından itibaren &...
HABERLER ve DUYURULAR