MEVZUAT

MEVZUAT LİSTESİ
YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT
KANUNLAR 1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
2. 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
3. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun
4. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5. 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
6. Türk Medeni Kanunu’nun Vekillik İle İlgili Hükümleri
7. Türk Borçlar Kanunu’nun Vekillik İle İlgili Hükümleri
8. Türk Ticaret Kanunu’nun Vekillik ile ilgili Hükümleri
YÖNETMELİKLER 9. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Tüm Değişiklikler İşlenmiş)
10. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) Kurulları Yönetmeliği
11. PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL ve DİSİPLİN Yönetmeliği
12. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
13. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
14. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
15. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
16. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
TÜRKPATENT KILAVUZLARI 17. TürkPatent Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu
18. TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2021)
19. TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2019)
20. TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2015)
21. TürkPatent Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Başvuru Kılavuzu
22. TürkPatent Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Denetim Raporu Hazırlama Kılavuzu
23. TürkPatent Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Kullanım Kılavuzu
24. TürkPatent Tasarım Başvuru Kılavuzu
25. TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2020)
26. TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2019)
27. TürkPatent Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu
DİĞER ALT MEVZUAT 28. 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
29. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
30. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
31. Koruma Markalarına İlişkin Başbakanlık Makamı Olur Özeti
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 32. Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Listesi
33. Paris Sözleşmesi
34. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS Anlaşması)
35. Endüstriyel tasarımların uluslararası tesciline İlişkin Lahey Anlaşması (Cenevre Metni)
36. Marka Kanunu Andlaşması (TLT)
37. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
38. Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
39. Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması (IPC Anlaşması)
40. Patent işlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması
41. Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno Anlaşması
42. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Sözleşmesi
43. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Sözleşmesi
44. Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması
45. Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN DİĞER MEVZUAT 46. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metninin Uygulanmasına dair Yönetmelik
47. Tasarımların Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Lokarno Anlaşması Sınıflandırma Listesi
48. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
49. Marka Kanunu Andlaşması (TLT) Uygulama Yönetmeliği
50. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) Uygulama Yönetmeliği
51. Uluslararası Patent Sınıflandırma Listesi (IPC Listesi)
52. Ortak Patent Sınıflandırma Listesi (CPC Listesi)
53. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü
YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ MEVZUATLAR
KHKLAR 1. Markaların Korunması Hakkında KHK
2. Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
3. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK
4. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
YÖNETMELİKLER
5. Markaların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği (30-03-2013)
6. Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
7. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
8. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır